Na afronding van het behandeltraject wordt uw toestemming gevraagd om een eindrapportage naar uw huisarts of specialist te sturen. U wordt eveneens gevraagd deel te nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek van de praktijk. Dit betreft een online vragenlijst over uw behandeltraject en contact met de therapeut.