Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Lopen, zitten gaan, opstaan, bukken, tillen, etc. zijn bewegingen die iedereen in het dagelijks leven maakt, maar niet iedereen gebruikt daarbij dezelfde spieren in dezelfde mate. Iedereen heeft een eigen houding en beweegt op zijn eigen manier, heeft daarin zijn eigen gewoontes ontwikkeld.

Die ontwikkeling is grotendeels onbewust gebeurd en de bewegingen zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat je er nauwelijks meer over nadenkt. Maar niet al deze gewoonten zijn goed voor het lichaam. De basisgedachte van oefentherapie Cesar is dat iedereen via een gericht leerproces een voor hem of haar optimaal houdings- en bewegingspatroon kan aanleren.

Het doel van oefentherapie Cesar is het verminderen, opheffen of voorkomen van klachten, uitgaande van uw persoonlijke bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met uw woon-, werk- en leefomstandigheden. In sommige gevallen is het ook belangrijk u te leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.

Veel mensen hebben klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, hoofdpijn, etc.) zonder dat hier altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van beweging in relatie tot uw klachten en gaat vervolgens aan de slag met het verbeteren van deze houdings- en bewegingsgewoonten. Dit zijn vaak alledaagse handelingen zoals staan, bukken, tillen, zitten en lopen. Er is echter geen houding of manier van bewegen die voor iedereen als beste manier geldig is. Daarom is de behandeling gericht op de specifieke klachten van een individuele cliënt.

Kinder oefentherapie

Slaapoefentherapie

Sensomotorische informatieverwerking

Voor wie is oefentherapie Cesar geschikt?

Oefentherapie Cesar is geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, zwangeren, musici, sporters, bedrijven en kinderen. U kunt onder andere voor de volgende klachten bij de oefentherapie Cesar terecht:

  • Hoofdpijn en spanningsklachten

  • Heup-, knie- en voetklachten

  • Rug- en bekkenklachten
  • Houding of bewegingsklachten
  • Arm-, nek- en schouderklachten

  • Chronische aandoeningen

  • Motorische klachten

  • Ademhalingsklachten

  • Incontinentie klachten

  • Arbeidsrelevante klachten

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut gaat samen met u aan de slag om uw hulpvraag te bereiken. Door middel van het regelmatig doen van oefeningen en het optimaliseren van houdingen en bewegingen wordt getracht dit te bereiken.

Hierbij is het belangrijk dat u, voor een blijvend resultaat, datgene wat u leert tijdens de behandelingen ook daadwerkelijk gaat toepassen in uw dagelijks leven. Er wordt daarom verwacht dat u actief deelneemt aan de therapie en gaat voelen waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Het vinden van de balans tussen belasting en belastbaarheid is daarbij een vooropstaand doel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk. Jolanda de Graaf en Patty Fleming zijn opgeleid als oefentherapeuten Cesar en Barbara Prud’homme van Reine is opgeleid als oefentherapeut Mensendieck.