Therapeuten

Jolanda de Graaf

oefentherapeut Cesar en Kinderoefentherapeut

Ik ben in 2008 afgestudeerd als oefentherapeut Cesar en heb me daarna verder gespecialiseerd in het werken met kinderen waarbij ik in 2011 de opleiding voor kinderoefentherapeut afgerond heb.
Na mijn opleiding tot oefentherapeut ben ik bij een praktijk gaan werken die diverse locaties had binnen het speciaal basisonderwijs. Hier heb ik een aantal jaren met plezier gewerkt waarna ik in 2012 de praktijk heb overgenomen.

In de praktijk zie ik veel kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, maar cliënten met verschillende lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat worden hier ook behandeld. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met (senso)motorische stoornissen al dan niet in combinatie met andere factoren zoals gedragscomponenten en andere aandoeningen.

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: vvocm en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Ik ben bekend met de Nederlandse gebarentaal en heb daarvoor twee cursussen NmG (Nederlands ondersteund met gebaren) afgerond.

Barbara Prud’homme van Reine

Oefentherapeut Mensendieck en Kinderoefentherapeut

Ik ben Barbara Prud’homme van Reine en werk sinds september 2015 in Praktijk Overschie. In Leiden heb ik een eigen praktijk vanaf 1998. Ik werk in Overschie vooral als kinderoefentherapeut. Daarnaast behandel ik mensen met uiteenlopende klachten. Na de algemene opleiding ben ik mij gaan verdiepen in bekkenklachten, RSI/KANS- klachten en problemen in de motoriek bij kinderen.

Ik heb meegewerkt aan de richtlijn aspecifieke rugklachten. Om naast volwassenen en pubers te kunnen werken met kinderen heb ik de HBO opleiding Pedagogiek, opleiding tot sensorische integratietherapeut en Post-HBO opleiding voor kinderoefentherapie gevolgd en afgerond. Momenteel werk ik met volwassenen, pubers en kinderen uit regulier en speciaal onderwijs.

Patty Fleming

oefentherapeut Cesar en Kinderoefentherapeut

Het menselijk lichaam heeft me altijd geïnteresseerd. Hoe iemand beweegt en vooral  ook waarom iedereen anders beweegt en dus zijn eigen bewegingsidentiteit heeft ontwikkeld. Daarom ben ik de opleiding Oefentherapie Cesar gaan volgen welke ik in 2008 succesvol heb afgerond.

Het werken met mensen vind ik erg leuk en draag graag een steentje bij om hen bewust te maken van hun eigen houding- en bewegingspatroon. We werken samen aan het doel dat u wilt bereiken. Ieder mens is anders, iedere houding/beweging is persoonlijk en vraagt daarom ook om een eigen persoonlijke aanpak, begeleiding om het gestelde doel te kunnen bereiken.
Kinderen maken mij ook erg blij, waardoor ik extra geïnteresseerd ben en tegelijkertijd het een grote uitdaging vind om met hen samen te werken. Daarom heb ik me ook gespecialiseerd tot de kinderoefentherapie om het kind zelf meer te kunnen begrijpen en meer inzicht te krijgen in alles wat er bij komt kijken.